سامانه فروش چک اصل 💯 [با استعلام] ضمانت|مسکن|خودرو

معتبرترین سایت فروش چک تضمینی و با استعلام

امروزه یکی از مشهورترین تغییراتی که در زمینه اقتصادی ایجاد شده است استفاده از چک و سفته است چون چک و سفته مزایای بسیاری برای کاربران دارد. در کنار این مزایای چک و سفته مشکلاتی هم وجود دارد که نمی دانیم از چک و سفته کجا و چگونه استفاده کنیم که به مشکلات بعد از صدور و دریافت چک درگیر نشویم.

معتبرترین سایت فروش چک تضمینی و با استعلام

چک چیست؟ آیا خرید چک امکانپذیر است؟

چک برگه ای است که برای خرید و فروش در آینده استفاده می شود و این چک به اندازه همان مقدار اسکناس که در چک قید شده ارزش دارد در برگه چک باید مبلغ تاریخ و نام قید شود. صاحب چک مبلغی را روی چک درج می نماید که نشان دهنده ارزش چک مورد نظر است. در این تاریخ که تاریخ سر رسید نیز می گویند شخصی که چک را دریافت کرده به بانک مراجعه می کند و مبلغ مورد نظر را دریافت می کند.

بر اساس قانون تجارت چک نوشته ای است که صادر کننده آن می تواند بخشی از پول خود را باز پس گیرد یا به شخص دیگری واگذار کند که در این فرایند سه نفر حضور دارند:

 1. صادر کننده چک
 2. دارنده چک
 3. پرداخت کننده چک که هر کدام وظایف خاصی دارند.

صادر کننده چک: شخصی که چک صادر می کند باید در تاریخ قید شده در چک به همان اندازه اعتبار یا وجه نقد در حساب خود داشته باشد.

دارنده چک: یکی از وظایف بانک این است که شخص که برای اولین بار چک را به بانک می آورد باید مشخصات و هویت دقیق دارنده چک و تاریخ را پشت برگ چک درج کند.

چک چیست؟ آیا خرید چک امکانپذیر است؟

شخصی و شرکتی نوع چک
مبلغ دلخواه مبلغ چک
دارای ثبت و استعلام قابلیت ثبت

خرید چک سفید امضاء یا مبلغ بالا

بخش هایی که در یک برگ چک وجود دارد شامل:

 • شماره مسلسل چک: هنگام چاپ شدن یک برگ چک شماره ای بدون تکرار روی آن ثبت می شود.
 • شماره حساب جاری: شماره حسابی که وجه معین شده از آن حساب قرار است پرداخت شود. این شماره حساب به همراه نام دارنده حساب روی تمام برگ های چک چاپ شده است.
 • تاریخ چک: تاریخ چک به صور حروف باید نوشته شود. تاریخ چک تاریخی است که موعد پرداخت وجه مشخص شده است.
 • گیرنده چک: نام فردی که می توان وجه مشخص شده در تاریخ مشخص شده دریافت کند.
 • مبلغ چک: مبلغ چک یکبار به حروف در وسط برگ چک نوشته می شود یک بار هم به عدد در قسمت پایین برگ چک نوشته می شود.
 • امضای صاحب حساب: چکی که امضای صاحب حساب نداشته باشد اعتباری ندارد و قابل پرداخت نیست.

خرید چک سفید امضاء یا مبلغ بالا

انواع چک بانکی کدام اند؟

چک ها انواع مختلفی دارند که شامل: چک عادی، چک تضمین شده، چک سفید، چک بی محل، چک مسافرتی، چک تأیید شده و …. که در ادامه هر کدام را به طور مختصر توضیح می دهیم.

 1. چک عادی: صادر کننده چک عادی توانایی صدور آن را دارد و به راحتی قادر به وصول آن می باشد.
 2. چک تضمین شده: چک تضمین شده برای معاملات بزرگ استفاده می شود و بانک هم این نوع چک را تضمین می کند‌. این نوع چک قابل وصول و تضمینی است چون در زمان صدور چک تضمینی مبلغ آن از حساب صادر کننده کسر می شود.
 3. چک مسافرتی: چک مسافرتی هم می توان در تمام شعب در هر جای کشور از آن استفاده کرد.
 4. چک تأیید شده: در این نوع چک صادر کننده، چکی را در وجه گیرنده صادر می کند و بانک پرداخت وجه را تأیید می کند. چکی که تأیید شده تضمین بیشتری در اختیار دارنده آن دارد چون بانک تأیید می کند که شخص صادر کننده چک، وجه نقد در حساب جاری خود دارد. که بانک وجه را در حساب صادر کننده مسدود می کند و به حساب آوردنده چک که تأیید شده می پردازد.
 5. چک بین بانکی: این نوع چک غیر قابل انتقال به شخص ثالث است و بانک مورد نظر مبلغ را به حساب متقاضی در بانک مقصد انتقال می دهد. چک بین بانکی مانند چک تضمین شده از سوی بانک کاملا تضمینی شده و حکم پول نقد را دارد.

انواع چک بانکی کدام اند؟

اقسام چک بانکی معتبر

اقسام چک عبارتند از چک به حواله کرد، چک مسدود، چک بی محل.

 • چک به حواله کرد: چک حواله کرد یعنی چکی که نام گیرنده ندارد و می توان در بانک آن را دریافت کرد یا به شخص دیگری انتقال داد.
 • چک مسدود: چکی که دارای دو خط موازی است و بانک علیه محال می تواند مبلغ یا اعتبار را به بانک دارنده پرداخت کند.
 • چک بی محل: چک بی محل به چکی می گویند که شخص صادر کننده وجهی کمتر از وجه قید شده در چک را در بانک داشته باشد که در این صورت جرم محسوب می‌شود و صادر کننده مجازات می شود.

همانطور که میدانید استفاده از چک در جوامع به سرعت در حال رشد است به همین دلیل در هنگام دریافت یا صدور چک باید دقت لازم را داشته باشید و اطلاعات لازم درباره انواع چک ها را کسب کنید. یکی از مهمترین موارد در گرفتن یا دادن چک می توان به حقوقی یا کیفری بودن آن اشاره کرد.

چک های کیفری یا حقوقی

چک های کیفری نسبت به چک های حقوقی دارای اعتبار بیشتری هستند زمانی که فرد چکی را دریافت کرده وقتی به کیفری یا حقوقی بودن چک توجه کند اگر در آینده با هر مشکلی مواجه شد راحت تر می تواند مشکل خود را پیگیری کند و حتی شکایتش با سرعت بیشتری به نتیجه خواهد رسید. 

فرد دریافت کننده چک کیفری با مراجعه به دادسرا و شکایت کیفری نسبت به صادر کننده چک به دلیل عدم وصول چک می تواند شکایت کند در نتیجه فرد صادر کننده چک فقط در صورت گذاشتن وثیقه می تواند آزاد باشد در غیر این صورت تا زمان وصول چک زندانی می شود.

چک چه زمانی حقوقی است؟

 1. اگر تاریخ چک تاریخی غیر از تاریخ صدور چک باشد چک حقوقی است و از طریق کیفری نمی توان آن را پیگیری کرد و صادر کننده چک مجازات کیفری نمی شود.
 2.  اگر نتوان ثابت کرد صادر کننده چک تاریخ را هنگام صدور چک ننوشته باز هم چک حقوقی است و مجازات کیفری ندارد.
 3. اگر در متن چک قید شده باشد که چک بابت ضمانت انجام معامله یا تعهدی صادر شده باشد
 4. در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد یعنی صادر کننده چک بدون قید مبلغ، بدون نام و تاریخ باشد و فقط امضاء و ارائه کرده باشد.
 5. در صورتی که چک دارای وعده باشد چک حقوقی است چون چک باید بصورت نقد و بدون وعده صادر شود اگر چکی برای تاریخ دو روز آینده، ماه آینده یا سال آینده صادر شود چک حقوقی است و صادر کننده چک مجازات کیفری نمی شود.
 6. در صورتی که ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده است در این مواقع دارنده چک قبل از شکایت مبادرت به درج تاریخ می کند در صورتی که ثابت شود که صادر کننده در هنگام صدور چک تاریخ را قید نکرده مجازات کیفری نمی شود.
 7. در صورتی که ثابت شود چک برای معاملات نامشروع یا ربا صادر شده است.
 8. در صورتی که دارنده چک شش ماه بعد از صدور چک برای دریافت وجه به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت یعنی برگشتی از طرف بانک شکایت نکند.
 9. چک های مدت دار یعنی چکهایی که تاریخ سر رسید چک با تاریخ صدور چک متفاوت است مجازات کیفری نمی شوند.
 10. چک هایی که از طرف موسسات مالی یا اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه ها صادر می شوند مجازات کیفری نمی شوند.

چک چه زمانی کیفری است؟

در صورتی که چکی شرایط بالا را نداشته باشد یعنی چک سفید امضاء نشده باشد، چک دارای تاریخ و مبلغ و نام باشد و هم چنین چک بابت ضمن انجام معامله یا تعهدی نباید چک کیفری است که در این صورت صادر کننده چک تحت تعقیب و مجازات است.

چک چه کیفری باشد چه حقوقی یک اصطلاح حقوقی است و مربوط به نوع مسئولیت صادر کننده چک است. در هر دو نوع چک چه کیفری چه حقوقی می توان وجه را دریافت کرد اما در کیفری علاوه بر دریافت وجه صادر کننده هم مجازات می شود اما در چک حقوقی فقط وجه دریافت می شود و صادر کننده چک مجازاتی نمی شود به همین دلیل در چک کیفری فرد سریع تر به سهولت بیشتری می تواند به حق خود برسد.

چک های کیفری یا حقوقی

چک روز چیست؟ از کجا چک روز با استعلام بگیریم؟

چک روز هم در دسته چک کیفری قرار می گیرد چک روز به تاریخی که چک صادر می شود نوشته می شود و باید حتما تاریخ همان روز روی چک نوشته شود حتی اگر آن روز تعطیل باشد اگر تاریخی غیر از تاریخ چک نوشته شود از چک های مدت دار محسوب می شود و چک مدت دار هم چک حقوقی محسوب می شود در نتیجه صادر کننده چک مجازات کیفری نمی شود.

چک روز چیست؟ از کجا چک روز با استعلام بگیریم؟

سایت آنلاین چک چه نوع چک هایی و برای چه منظوری را می تواند ارائه دهد؟

خرید چک ضمانت معتبر از دسته چک فعال

در اکثر خرید های اقساطی و یا دریافت تسهیلات بانکی نیاز است که چکی که برای ضمانت استفاده می کنید استعلام شود و حساب دسته چک فعال باشد. آنلاین چک علاوه بر ارائه چک های معتبر از دسته چک فعال به گردش حساب بالا نیاز اهمیت می دهد تا شما مشتریان عزیز بتوانید برای ضمانت با مبالغ بسیار بالا نیز اقدام کنید.

ضمانت خرید اقساطی شما را آنلاین چک تامین میکند

با خدمات آنلاین چک در ارائه چک ضمانت معتبر و تضمین پرینت حساب دسته چک دیگر نیازی به نگرانی در امور اقساطی نیست. در جهت جلب اعتماد و رضایت مشتری چک های ضمانتی معتبر آنلاین چک که با کمترین هزینه در اختیار شما قرار می گیرند حتی قبل از پرداخت کامل هزینه نیز قابل استعلام هستند. با ارائه چک های ضمانتی معتبر و با گردش حساب بالا به شما این امکان را می دهد با کمترین هزینه خرید لوازم خانگی خود را انجام دهید با کمترین مبلغ ممکن می توانید چک ضمانتی معتبر خریداری کنید

با آنلاین چک به راحتی خانه دار شوید

امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی خرید اقساطی متقاضیان بسیاری پیدا کرده است. با ارائه چک تضمینی معتبر و قابل استعلام بانکی مشکلات خرید مسکن را برطرف کرده است. چک های ضمانت آنلاین چک برای أنواع ضمانت از جمله خرید اقساطی مسکن کاربرد دارند.

فروش چک با گردش حساب بالا

گردش حساب بالا برای چک ضمانتی مهم ترین ویژگی می باشد . گردش حساب بالا برای وام ازدواج لازم است. آنلاین چک با ارائه چک ضمانتی معتبر با گردش حساب بالا و قابل پیگیری بانکی آنلاین چک با هدف تمام خریدها و حتی انواع تسهیلات بانکی ایجاد کند.

آنلاین چک با ارائه چک سفید امضا معاملات تجاری شما را سهولت بخشیده است. با خرید چک سفید امضا به راحتی معاملات تجاری خود را انجام دهید. برای رونق کسب و کار خود و خرید های اقساطی دیگر نگران ضامن نباشید آنلاین چک توانسته است با ارائه چک های ضمانتی معتبر و با گردش حساب بالا کسب و کار شما را رونق ببخشد و ضمانت مورد نیازتان را تامین کند.

رفع مشکل سو اثر چک برگشتی با چک ضمانتی معتبر

برگشت چک از پدیده هایی است که هر فعال اقتصادی ممکن است با آن رو به رو شود و درگیر مشکلات پیرامون آن بشود. از راه حل های متداول این مشکل استفاده از چک ضمانت از دسته چک یک حساب فعال است. اما بزرگترین مانع این راه حل پیدا کردن ضمانت معتبر با دسته چک است که در همین جهت آنلاین چک با ارائه چک های ضمانتی معتبر از دسته چک های فعال با گردش حساب بالا به کمک شما آمده است.

تنها با یک تماس چک قابل استعلام خود را سفارش دهید و دیگر نگران برگشت چک های خود نباشید.

بهترین فرصت برای کاسبان و دلالان بازار تهران و ایران که جهت خرید خود در بازار ایران نیاز به چک جهت ضمانت خرید دارن

 • تنوع از بهترین بانک های دولتی تهران و کرج و شهرستان
 • چک شخصی و کارمندی و شرکتی از بهترین شعب بانک ها
 • تمامی چک ها قابل استعلام قبل خرید توسط مشتری از بانک و سامانه جامع صیادی
 • صحت امضا، گردش مالی بالا، افتتاح حساب چند ساله
 • نحوه تسویه برای دوستان تهران، کرج، وحومه بعد دریافت چک انجام میشود
 • ارسال سراسر ایران
 • خرید کار بی دردسر و بی دغدغه و کاملا قانونی

سخن آخر

چک از جمله اسناد تجاری بوده که باعث می شود معاملات را آسان کند و جایگزین مناسبی برای پول نقد است وقتی فردی اقدام به صدور چک می کند باید قادر به پرداخت آن وجه در تاریخ معین شده باشد. اما عده ای هستند بدون توجه به دارایی حساب خود اقدام به صدور چک می کنند و همین امر موجب برگشت خوردن چک و ضرر دارنده چک می شود.

[wp-faq-schema]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا