فروش چک با مبلغ دلخواه و چک سفید امضاء

آیا میخواهید یک چک بدون دردسر و پیگیری های کیفری با مبلغ دلخواه خود داشته باشید؟ آیا نمی توانید دسته چک داشته باشید و کلافه اید؟ نگران نباش ما با فروش چک با مبلغ مورد دلخواه شما همراه شما خواهیم بود. در کدام موارد چک قابل پیگیری کیفری نیست؟ ثابت شود چک سفید امضا شده […]