چک ضمانتی معتبر همراه با پرینت حساب فعال

چک ضمانتی معتبر همراه با پرینت حساب فعال در بسیاری از موارد پیش می آید که ضامن به دلیل فعال نبود حساب و یا گردش حساب پایین عملا نمی تواند از دسته چک خود برای تضمین اقساط شما استفاده کند و روند خرید شما را متوقف می کند. با چک های معتبر ارائه شده توسط […]