رفع مشکل سو اثر چک برگشتی با چک ضمانتی معتبر

رفع مشکل سو اثر چک برگشتی با چک ضمانتی معتبر برگشت چک از پدیده هایی است که هر فعال اقتصادی ممکن است با آن رو به رو شود و درگیر مشکلات پیرامون آن بشود. از راه حل های متداول این مشکل استفاده از چک ضمانت از دسته چک یک حساب فعال است. اما بزرگ ترین […]